Wat hebben verhalen vertellen en ontwikkeling van software met elkaar gemeen?

Jeroen Wilhelm

Je zou het niet verwachten, maar goede software begint met een goed verhaal. Software gaat immers niet over nullen en enen maar over mensen. Klanten, medewerkers of gebruikers zijn allemaal mensen van vlees en bloed die software nodig hebben om iets te bereiken. Dat kan een aankoop zijn, het zoeken van een huis, een order verwerken voor een klant of gewoon iets regelen bij de overheid.

 

Als gebruiker denk je over het algemeen niet na over wat er ‘achter de schermen’ gebeurt. Bij een auto ben je ook niet voortdurend bezig met de vraag hoe alles werkt. Het gaat er om dat je van A naar B kunt worden gebracht. En het liefst met wat comfort. Zo geldt dit ook voor software. Gebruikers willen gemak en snelheid. Want dat is de belofte van automatisering: zaken makkelijker maken en het liefst met de kortst mogelijke inspanning.

 

De gebruikerservaring is zoals een goed verhaal

In de ‘early days’ van softwareontwikkeling was het vooral de uitdaging van ontwikkelaars om te laten zien wat allemaal mogelijk was met software. Dat leidde tot enorm uitgebreide systemen wat gebruikers in een oerwoud van mogelijkheden stuurde. Dat had veelal gefrustreerde gebruikers tot gevolg die liever terug wilden naar de papieren versie. Gelukkig is dat tegenwoordig anders.

Het inzicht dat  ‘less is more’ is, dringt bij steeds meer ontwikkelaars (en vooral UX designers) door. Maar hoe kom je nu tot een goede gebruikerservaring? Dat doe je het beste aan de hand van een verhaal, oftewel een Story. Software moet ontwikkeld worden vanuit de gedachte dat de gebruiker wordt meengenomen in een reis. Deze klantreis staat centraal bij de ontwikkeling van de software en is de leidraad voor ontwikkelaar om te bepalen wat er welk moment moet gebeuren.

 

Tegengestelde belangen

Aan de ene kant van ontwikkeling staat de aanbieder en/of opdrachtgever van de software. Aan de andere kant de gebruiker. En helaas staan de doelen van de opdrachtgever nogal eens haaks op die van de gebruiker. Een opdrachtgever wil bijvoorbeeld zo snel mogelijk de klant een product laten bestellen.  Maar is dat ook wat de gebruiker wil? Die gaat misschien liever eerst vergelijken, het product uitvoerig bekijken en dan pas kopen. Als ontwikkelaar moet je dus balanceren tussen beide belangen.

 

Om de brug tussen opdrachtgever en gebruiker te slaan is het van groot belang dat vooraf die klantreis goed beschreven wordt. Een goede beschrijving maakt namelijk duidelijk wat je met de software wilt bereiken. Dat beschrijven gaat het beste aan de hand van een verhaal, oftewel ‘story’. De story is een beschrijving van alle stappen die een gebruiker doormaakt voor het uitvoeren van een bepaalde handeling in de te ontwikkelen softwaretool.

Een goede story schrijven is niet eenvoudig. Dat vraagt ervaring, veel denkwerk en voor inbeeldingsvermogen want een Story schrijf je nog voordat er een design is. Als ‘verhalenverteller’ heb je al tot een bepaald niveau de schermen die gebruikers zouden kunnen gaan zien in je hoofd. Hoe gedetailleerder je beschrijving van de klantreis, des te beter begrijpt een ontwikkelaar wat de bedoeling is en des te sneller kan de ontwikkeling verlopen.

Het is dus van groot belang om bij softwareontwikkeling niet te snel in de actie te schieten. Praat, overleg en beschrijf eerst goed wat je gaat doen. Dat voorkomt miscommunicatie met de opdrachtgeven maar vooral ook met de softwareontwikkelaar. Story’s zijn dus een zinvolle investeren.

 

Mogen wij jouw verhaal gaan schrijven?
Heb je ook een wens om een eigen software-applicatie te laten ontwikkelen? Laat ons je verhaal schrijven en raak geïnspireerd over hoe jouw idee tot leven komt.

Neem vrijblijvend contact met ons op