Agile werken binnen Succeszo

Jeroen Wilhelm

Agile werken… het is tegenwoordig een term die je bij steeds meer bedrijven voorbij ziet komen, maar wat is agile werken nou eigenlijk en op welke manier wordt dit toegepast binnen Succeszo? In dit artikel vertellen we je er in het kort alles over.

Voordat we ingaan op de werkwijzen van Succeszo, is het eerst belangrijk om te weten wat ‘agile werken’ nou eigenlijk betekent. Agile betekent letterlijk; behendigheid, wendbaar of lenigheid. Maar wat houdt dit in de praktijk in? Een organisatie dat volgens de agile methode werkt, is ervan bewust dat de omstandigheden tijdens het project kunnen veranderen. Door wendbaar te zijn kan er gemakkelijk ingespeeld worden op de veranderende omstandigheden.

De stappen die worden genomen om een maatwerk project te leveren zijn de volgende:

  1. Definiëren van het project;
  2. Analyse/UX design van het probleem/klantvraag;
  3. Verifiëren/testen van de resultaten uit de analyse;
  4. Designen/ontwikkelen van de applicatie.

De vier bovenstaande stappen worden eigenlijk continu uitgevoerd en is als ware een oneindige cyclus. Om de stappen uit te voeren en de applicatie daadwerkelijk vorm te geven, wordt er gebruik gemaakt van het ontwikkelplatform Mendix. Het voordeel hiervan is, dat je tot wel zes keer sneller kan ontwikkelen. Dit resulteert in het feit dat er in een korte periode al een eindproduct opgeleverd kan worden, wat dan weer naadloos aansluit op de agile werkmethode aan de hand van sprints.

Door het repeterende karakter van de sprints kan er door veranderende factoren snel bijgestuurd worden. Om toch voor een stukje continuïteit te zorgen, zodat het geen oneindig project wordt, is er tijdens het definiëren van het project een einddoel vastgesteld. Na iedere sprint wordt de voortgang dan ook geborgd, zodat het gewenste eindresultaat dan ook binnen de vooraf gestelde kaders valt.

Succeszo heeft gekozen voor agile werken, omdat de meeste inzichten pas tijdens het maatwerktraject in kaart gebracht kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat het eindproduct daadwerkelijk functioneel is voor de klant is het dan ook nodig om snel bij te kunnen sturen om zo het maximale resultaat aan de klant en eindgebruiker te kunnen leveren.
Mocht er onverhoopt dan toch nog iets moeten veranderen na de oplevering, vind er een bug plaats, of snapt een gebruiker van de applicatie iets niet? Dan staat de supportdesk van Succeszo altijd paraat om je problemen in een mum van tijd te verhelpen.